برند ماندگار
27
اکتبر

برند ماندگار

ایجاد و پرورش برند ماندگار یک انتخاب است ، انتخابی برای خودنمایی و چشمگیر بودن ، انتخابی برای ایجاد روابط معنادار با مشتریانتان ، انتخابی برای پیشبرد مسیر خودتان و نوآوری در حوزه ی کاری تان ، انتخابی برای خودنمایی ، جذب مشتریان و پیشبرد فروش.

برند ماندگار چیست ؟

برندهای ماندگار ویژگی جذاب و ویژه ای دارند که مشتریان را به یوی خود جذب می کنند. به محض اینکه مشتری خرید می کند ، متوجه می شود نمای بیرونی این کسب وکار فقط بخش چیزی است که آن را خاص می کند.

بردن رقابت ، تکرار خرید

برندهای ماندگار نتیجه بخش هستند. وقتی برندتان خودنمایی می کند ، شرکت تان از رقبا متمایز و برنده ی رقابت می شود. وقتی تجربه عالی ارئه می دهید ، مشتریان تان بارها و بارها باز میگردند و خریدشان را تکرار می کنند.

بیایید این ایده را بیشتر بررسی کنیم.

بردن رقابت

مشتریان انتخاب های زیادی دارند. مشتریان وقتی نتوانند یک گزینه را از دیگری متمایز کنند ، طبیعتا به به یکی از این سه انتخاب تن می دهند. آن ها چیزی را که از قبل می شناسند ، چیزی که ارزان و در دسترس است ، انتخاب میکنند.

تکرار خرید

یک برند ، بدون مشتریانی که برای خرید باز گردند، برند ماندگار نیست.جذب مشتری برای بار اول عالی است ، ولی اگر مشتریان تان بارها و بارها باز نگردند ، یک جای کار می لنگد. برندهای ماندگار محتوا دارند ودقیقا آن چیزی که مشتریان به دنبالش هستند به آن ها ارائه می دهند.

مشتریان به طور مستمر بر می گردند ، زیرا قدردان این خدمات هستند ، از محصولات خوش شان می آید ونتیجه دلخواه و مورد انتظارشان را می گیرند .تکرار خرید جایگاه ایده آل است ، زیرا خدمت رسانی به مشتریان وفادار بسیار کارآمدتر وتاثیر گذارتر از این است که همواره به دنبال مشتری جدید باشید.