طراحی و برنامه ریزی کمپین

شاید بتوان ایده دادن را اولین گام برای حل یک مشکل یا برآورده کردن یک نیاز دانست. ایده‌ پردازی بایدهمراه با مهارت و توانمندی‌هایی باشد. که از جمله آنها توانایی و مهارت بارش مغزی است.

ایده های خلاق و نو ،اصلی ترین و مهمترین بخش یک هدف تبلیغاتی است. البته دوره‌ی ایده پردازی به سبک سنتی و خسته‌کننده، مدتهاست تمام شده و حالا زمانه‌ای است که باید از تکنیک‌های ابتکاری و لذت‌بخش استفاده کنیم. برخی افراد در محیطی رشد و تحصیل کرده اند که آنها را به توسعه خلاقیت تشویق کرده است؛ یعنی به آنها آموخته اند تا خلاقانه بیاندیشند و خلاقانه عمل کنند.

این هنر است که در آن تبلیغات خلاقانه ای را ارائه کنیم که موضوعات سرگرم کننده، تکان دهنده، قابل توجه ، قابل درک، درگیر کننده و عجیب و غریب را به مخاطبان عرضه کرده و در آخر سر هم آن ها را به خرید محصول یا خدمات وادار کنیم.

پس باید گفت همه چیز برمیگردد به درون شما ،اصلا همه چیز از درون شماست که آغاز میشود.

آژانس ایده و خلاقیت رسپینا ،اتاق فکری با گردآوردن نویسندگان ،هنرمندان ،و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات ایجاد کرده است .که ایده های خلاق کمپین تبلیغاتی شما را خلق میکند .ایده هایی که انتقال و گسترش آن در رسانه های نختلف و تعامل با مخاطبین را امکان پذیر میکند.

Campaign design and planning