رسانه محیطی و مطبوعات

وجود رسانه تبلغات محیطی در محدوده زندگی  ، این رسانه را به همسایه همیشگی تبدیل کرده است ، دیدار و کنار آن بودن غیر قابل اجتناب است ، به طروی که میتوان آن را همجوار نامید.

این رسانه ها جزء ریشه دار ترین ابزارهای تبلغاتی در تاریخ بشر هستند ، از اولین روزنامه ای منتشر شده تا به امروز که سازه های مدرت در کنار آن قرار گرفته است .

میتوان به جرات گفت که اگر در این رسانه خلاقیت و نوآوری وجود داسته باشد او یک سلطه گر است و رسانه هایی مانند رادیو و تلویزون تحت تاثیر خود قرار میدهد .

زیبایی بصری و رسایی مفهومی تبلیغاتِ محیطی،می تواند ضمن ایجاد مناظر زیباییدر  شهر،تصویر مناسبی از برند شما در ذهن مخاطب ایجاد کند..

این مجموعه  با در اختیار داشتن افراد کارآزموده در زمینة رسانه های محیطی و مطبوعات  اقدام به طراحی و برنامه ریزی رسانه ای و خلق ایده های نوین تبلیغاتی برای مشتریان خود کرده است .

 

خدمات :

    • برنامه ریزی تبلیغات محیطی و مطبوعاتی
    • هدف گذاری تبلیغات محیطی و مطبوعاتی
    • تبلیغات مطبوعاتی
    • آگهی مطبوعاتی
    • گزارش آگهی
Environmental media and press