فرش کشمیر

فرش کشمیر

برند تجاری کشمیر

تیر 1394

محل : کاشان ، ایران

به سفارش :  گروه صنعتی کشمیر

فعالیت : فرش ماشینی

کار های ما :

ثبت برند تجاری

طراحی لوگو و هویت بصری

طراحی بسته بندی محصول

بازاریابی

اشتراک گذاری: