فرش برنتین

فرش برنتین

برند تجاری برنتین

آبان 1397

محل : کاشان ، ایران

به سفارش : گروه صنعتی کشمیر

فعالیت : فرش ماشینی

کار های ما :

انتخاب نام

ثبت برند تجاری

طراحی لوگو و هویت بصری

طراحی بسته بندی محصول

بازاریابی

عکاسی محصول

اشتراک گذاری: