راهندازی کسب و کار

امروزه عصر سرعت ، حرکت و دقت در کار است و افرادی دراین رقابت برنده خواهند شد که حرکت دقیق و درک سرعت را با استفاده بهینه از زمان را دانسته باشند. اینگونه میتوانند زیر ساخت های لازم را برای ایجاد کسب و کار موفق فراهم سازند.

ایده و خلاقیت در کسب و کار.

  • یعنی متفاوت بودن و ایجاد انگیزه در کسب کار
  • شاخص های مثل ابتکار ، نوآوری و ریسک پذیر بودن در کسب کار
  • آینده نگر و پیش داوری نکردن در کسب و کار

آژانس ایده وخلاقیت رسپینا چه کار میکند؟

  1. ترکیبی درستی از اعضای گروه خلاق
  2. تشریح دقیق اهداف ایده آلی که باید به آن رسید
  3. ایجاد محیط مناسب
  4. آماده کردن یک مجری مجرب
  5. ایجاد تکنیک مجازی

خدمات بخش راهندازی کسب کار

  1. تقسیم بندی بازار
  2. انتخاب بازار خط مقدم
  3. طراحی مدل کسب و کار
  4. فرایند فروش برای جذب مشتری